Medicin som ger magbesvär

Vissa läkemedel är irriterande för mage och tarm och kan ge magbesvär, diarré och förstoppning som biverkning. Även läkemedel som ska behandla magbesvär kan ge motsatt effekt om man tar för mycket.


Antibiotika

Antibiotika är ett läkemedel som tar död på bakterier som orsakar sjukdom, till exempel vid halsfluss eller urinvägsinfektion. Antibiotika tar dock också död på många goda bakterier, som de i tarmfloran.

En vanlig biverkning av antibiotika-kur är därför olika magbesvär.

Smärtstillande

En särskild grupp av smärtstillande och febernedsättande läkemedel är kända för att också irritera slemhinnan i magtarmkanalen. Läkemedel som fungerar smärtstillande genom att hämma COX-enzymer tillhör denna grupp. Många av dessa läkemedel är också så kallade NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs).

De är mycket vanliga och välanvända idag, till exempel Acetylsalicylsyra (Aspirin, Treo, Magnecyl), Ibuprofen (Ipren) och Naproxen.

Paracetamol (Alvedon) är dock inte kopplat till magbesvär.

Laxermedel

Överdriven användning av laxermedel, särskilt de direktdrivande medlet som är mycket effektiva, kan leda till beroende och med regelbunden användning magbesvär som diarré, magkramper, buksmärtor och allmän obehagskänsla i magtrakten.

Medicin mot diarré

Läkemedel som innehåller loperamid (Imodium och Dimor) används för att motverka diarré. De fungerar genom att minska tarmens muskelaktivitet så att vatten och salt hinner tas upp från tarmen in i kroppen och gör avföringen fastare. Regelbunden och långvarig användning av dessa läkemedel kan leda till förstoppning, illamående, gaser och matsmältningsbesvär.